10. MALATYA ULUSLARARASI  FİLM FESTİVALİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 

 

A) AMAÇ

 

Bu yıl 10.’su düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması’nın amacı;

• Sinemamızın yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak,

• Sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek,

• Filmlerin yaratıcı ekiplerine katkı sağlamak,

• Sinemamızın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak,

• Sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

B)  TARİH

10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 10-14 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru Tarihleri 18 Ekim 2021 - 05 Kasım 2021 ’dir.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ

Festivalin yönetimi ve organizasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının yapılması, Festival yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

D)  BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne katılım için 01 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan Türkiye yapımı, kurmaca  filmler başvurabilir.
Yarışmaya başvuracak filmlerin süresi en az 60 dakika olmalıdır.
Başvuruda bulunacak yapımcı 05 Kasım 2021 tarihi saat 23:59’a kadar www.malatyafilmfest.org.tr adresinde yer alan online başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmuş olmalıdır.
Başvurular filmin yasal sahibi olan yapımcısı tarafından yapılmalıdır. Filmin birden fazla yasal sahibi olması durumunda filmin diğer yasal sahiplerinden alınacak bir ıslak imzalı bir onay yazısı başvuru formuna eklenmelidir. Başvuruda bulunacak yapımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Yarışmacılar birden fazla film ile başvuru yapabilirler.
Başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak katılıma engel değildir.
Daha önceki yıllarda Malatya Uluslararası Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması’na başvurmuş filmlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş (Eser işletme belgesi) Kayıt-Tescil Belgesinin online başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir
Herhangi bir ulusal veya yerel TV kanalında gösterilmiş, Bluray, DVD baskıları satışa sunulmuş, Pay TV kanalları, dijital platformlar ve Video On Demand mecralarında gösterilmiş veya satılmış filmler yarışmaya başvuramaz.
Festivale başvuru için gönderilen doküman ve materyaller festival arşivinde saklanacaktır, sahiplerine iade edilmeyecektir.
Festival boyunca, filmin en fazla dört (4) seans gösterimi gerçekleştirilebilecektir.
Yarışmaya başvuracak bir ortak yapımın yerli yapımcısının katılım payı en az %51 olmalıdır.
Değerlendirme için gönderilen online izleme linkinde ve gösterim kopyasında, filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Türkçe ve İngilizce altyazı olması zorunludur.
Online başvuru formunda istenen aşağıdaki dosyaların belirtilen özelliklerde eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir:
        Filmin şifreli online izleme linki (festival başvuru süresince aktif olmalıdır.)

·       Filmden en az 5 adet minimum 1920 x 1080 300 dpi çözünürlükte fotoğraf

·       Filmin en fazla 100 kelimelik sinopsis (Türkçe, İngilizce)

·       Filmin altyazısız, minimum 1080p çözünürlükte, yüksek bit değerine sahip, h264 formatında fragmanı

·       Filmin künyesi

·       Yönetmenin en fazla 100 kelimelik biyografisi (Türkçe, İngilizce)

·       Yönetmenin filmografisi (Türkçe, İngilizce)

-       Yönetmenin Fotoğrafı (Yüksek çözünürlükte)

·        Filmin İngilizce diyalog listesi (SRT)

   14. Festivalde ödül kazanan filmler basın bültenlerinde, medya ilanlarında, sosyal medya ilanlarında ve afişlerinde, aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte yazmakla yükümlüdür.

 
 E)  SEÇİM VE KATILIM

Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin seçilmiş olması gerekmektedir. Festival yönetimi seçim ile ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
2. Festival yönetimi başvuruda bulunan filmlerin listesini eser sahipleri lehine açıklamaz ya da başvuran filmler ile ilgili bilgi vermez. Sadece ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşılır.
3. Ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra eser sahibi filmini herhangi bir sebep ile yarışmadan çekemez.
4. Festival, sadece yarışmaya seçilen filmlere bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.
5. Festival, filmin fragmanını ve filmden toplamda 3 dakikalık görüntüyü tanıtım amaçlı olarak kullanma hakkına sahiptir. Bu görüntüler üzerinde herhangi bir logo veya altyazı bulunmaması gereklidir.
6. Ön elemeyi geçen filmlerin yarışmaya katılım süreçlerinin tamamlanması için;
İlk başvuru esnasında doldurulan online başvuru formunun,
Eser işletme belgesinin,
Yönetmeliğin
Varsa diğer yasal sahiplerden alınmış onay yazısının ıslak imzalı fiziksel kopyalarının
DCP Kopyası
Üç (3) adet 70x100 boyutunda afişi
“Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi,  İnönü Mah. İnönü Cad. Sanat Sokağı, Sanat Merkezi” adresine 1 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 17:00’a  kadar kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. DCP kopyalar ve afişler festivale, üzerlerinde filmin adı okunabilir bir şekilde, darbelere karşı korumalı kutularında yollanmalıdır. Taşıma esnasında oluşabilecek hasarlardan festival yönetimi sorumlu değildir. Kargo ücreti başvuru sahibine aittir.

7. Filmde, Türkçe dışında diyaloglar var ise bu kısımların Türkçe altyazısının DCP’ye eklenmiş olması gerekmektedir.
8. Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının İngilizce altyazılı olması zorunludur.
9. Gösterimler, jüri üyelerine özel veya halka açık olarak gerçekleşebilir. Gösterimler festivalin belirleyeceği seanslarda ve sinema salonunda gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar seans ve salon değişikliği talebinde bulunamazlar.
10. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
11. Festival Seçici Kurulu tarafından yarışmaya uygun görülen filmler, festival basın toplantısında ve aynı gün festivalin resmi web sitesinden duyurulacaktır.
12. Yarışmada yer alan filmlerin yaratıcı ekibinden en fazla 3 (üç) kişi festivale davet edilecektir. Katılım tarihleri festival yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı davet şartlarında değişiklik yapma hakkı festival yönetimindedir. Festival yönetimi, davetlilerin yaşayabileceği sağlık problemlerinden sorumlu değildir.
13. Yarışmada yer alan filmlerin başvuru sahipleri, festival tarafından temin edilecek yaratıcı ekip ve oyuncu listesini 01 Aralık 2021 tarihine kadar eksiksiz doldurarak festival yönetimine iletmelidir. Festival yönetimi, davetli seçimini bu liste üzerinden gerçekleştirecektir.
14. Mücbir sebeplerden, sinema salonlarında gösterimlerin yasaklanması halinde festival yönetimi yarışma programlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Başvurulardan doğabilecek haklar gelecek yıllara devredilemez.

      F)  JÜRİ VE ÖDÜLLER

Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasını değerlendirecek olan ön ve ana jüri, Festival Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir. Jüri’yi Festival Yönetimi oluşturur. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. Jüri üyeleri yönetmelikteki tüm maddelere uymayı taahhüt eder. Jüri üyelerinden birinin mücbir sebepler nedeniyle eksilmesi durumunda festival yönetimi yeni bir jüri üyesi atayabilir.
2. Jüri Başkanı festival yönetimi tarafından atanır.
3. Jüri en az beş (5) kişiden oluşur.
4. Ön ve Ana Jüri, film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, sinema tarihçileri, sinema sektörünün teknik alanlarında görev yapan sinemacılar, akademisyenler veya sinemanın yararlandığı farklı sanat disiplinlerinin tanınmış isimleri olabilir. Festival yönetimi ön jüriyi açıklamak zorunda değildir.
5. Festival yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir temsilci bulundurur. Bu temsilcinin görevi, jüriye ilgili yönetmelik maddelerini temel alarak bilgilendirmede bulunmaktır.
6. Jüri üyeleri yarışma filmlerini festival süresi içinde, Festival Yönetimi’nce saptanan sinemalarda resmi ya da özel gösterimlerde, tek tek ya da toplu olarak izler.
7. Jüri, para ödüllü En İyi Film ödülü dahil olmak üzere, hiçbir ödülü paylaştıramaz ve ödül listesinde adı geçmeyen ek bir ödül veremez. Jüri ayrıca, tüm kategorilerde ödül vermek zorundadır.
8. Jüri, “Jüri Özel Ödülü” adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla filmin artistik ya da teknik dallarından birine özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü bir tek yapıta ya da bir kişiye verilecektir.
9. Programda yer alacak filmler, yapılan başvurular arasından Festival Seçici Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda belirlenir. Festival Seçici Kurulu değerlendirme sonucunu festival programı açıklanana kadar saklı tutmakla yükümlüdür. Programa alınacak filmlere dair son karar festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
10. Jüri, festival süresince ödüller açıklanıncaya kadar; yarışma filmleri, bu filmleri oluşturan öğelerin her biri ve ödüllerle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.

11. Ödüller
En İyi Film                                          125.000 TL  +  Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi Yönetmen                     25.000 TL   +  Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi Senaryo                       15.000 TL   +  Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi Görüntü Yönetmeni      15.000 TL   +  Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi Kadın Oyuncu                                15.000 TL   +  Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi Erkek Oyuncu                                15.000 TL   +  Arslantepe Kral Tarhunza

Fahri Kayahan En İyi Müzik       10.000 TL   +  Arslantepe Kral Tarhunza

Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film)         +   Arslantepe Kral Tarhunza

Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü                            +  Arslantepe Kral Tarhunza

Siyad En İyi Film Ödülü                                 +  Arslantepe Kral Tarhunza


12. En İyi Film Ödülü filmin yapımcısına verilir.
13. En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve Fahri Kayahan En İyi Müzik ödülleri bu dallarda aday olan sanatçılar adına verilir.
14. Arslantepe Kral Tarhunza ödülü festivale katılan filmin ya da sanatçıların temsilcilerine verilir. Ancak para ödülü, gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.
15. Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermekle yükümlüdür.. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödülü verilmez.

 

G)   TAŞIMA VE SİGORTA

Yarışmaya katılan filmlerin festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderimine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival yönetimi sorumludur.
Sigorta, filmlerin DCP’lerinin, festival komitesince teslim alındığı andan festivalin sona ermesine müteakip bu filmlerin sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında, söz konusu filmlerin şehir içinde bir yerden başka bir yere taşınması şartını kapsar.
Kopyaların geliş dönüşü esnasında, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş masrafları, film ancak kopyanın kaynağına teslim ediliyorsa festival tarafından karşılanır. Eğer filmin kopyası başka bir festivalle paylaşılacak ise sadece tek yön gönderim ücreti festival tarafından karşılanır.
Filmlerin DCP’leri, festival bitimini izleyen en geç 3 hafta içinde gönderilir. Kopyaların teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan festival yönetimi sorumlu değildir
 

 

H)  TAAHHÜT VE YETKİ

10. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetimi ve organizasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi  tarafından yürütülmektedir.
Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından festivali takip eden 6 ay içerisinde ödenir.
Festivalde yapılacak Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması gösterimleri için telif, katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
Festival Yönetimi, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.           
Başvuru sahibinin başvuru formunda imzası ile verdiği tüm yazılı bilgilerin doğru olduğu kabul edilir, bilgilerin yanıltıcı olması durumundan doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Festival yönetimi, başvuru sahibi tarafından paylaşılan filme ait metinlerde, ihtiyaç duyması halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılan filmler, bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar.Aksi halde doğabilecek hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Festival yönetimi yönetmelik konusunda önceden haber vermeksizin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
Bu yönetmelik festival yönetiminin onayıyla 18 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi

Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Sanat Sokağı, Sanat Merkezi Yeşilyurt/Malatya

E-Posta: ulusalyarisma@malatyafilmfest.org.tr 

www.malatyafilmfest.org.tr