10. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

ULUSAL KISA METRAJLI FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİĞİ

 

1.   AMAÇ

Bu yıl 10.’su düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’nın amacı, ulusal kısa metraj yapımları Malatyalılar ile buluşturmak, bu filmlerin yapımcılarını akçeli ödüller ve ödül heykelcikleri ile teşvik etmek, sinema sanatının etkileyici dili ile Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunmaktır.

2.   TARİH

10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması, 1-5 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2020’dir.

3.   BAŞVURU KOŞULLARI, SEÇİM VE KATILIM

a)  Yarışmaya, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 5 Ekim 2019’dan sonra çekimini tamamlamış, Türkiye yapımı, kurmaca, belgesel, deneysel veya animasyon filmler başvurabilir.

b)  Yarışmaya başvuracak filmlerin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

c)  Başvuru sahibi 20 Kasım 2020 tarihine kadar www.malatyafilmfest.org adresinde yer alan online başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmuş olmalıdır.

d)  Online başvuru formunda istenen aşağıdaki dosyaların belirtilen özelliklerde eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir:

·     Filmin şifreli online izleme linki (festival başvuru süresince aktif olmalıdır.)

·     Filmden en az 5 adet minimum 1920 x 1080 300 dpi çözünürlükte görsel

·     Yönetmene ait 1 adet minimum 1920 x 1080 300 dpi çözünürlükte fotoğraf

·     Filmin en fazla 100 kelimelik sinopsisi

·     Filmin altyazısız, minimum 1080p çözünürlükte, yüksek bit değerine sahip, h264 formatında fragmanı veya 1 dakikalık bir sahnesi

·     Filmin künyesi

·     Yönetmenin en fazla 100 kelimelik biyografisi

·     Yönetmenin filmografisi

e)  Başvurular filmin yasal sahibi olan yapımcısı tarafından yapılmalıdır. Filmin birden fazla yasal sahibi olması durumunda filmin diğer yasal sahiplerinden alınacak bir ıslak imzalı bir onay yazısı başvuru formuna eklenmelidir. Başvuruda bulunacak yapımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Yarışmacılar birden fazla film ile başvuru yapabilirler.

f)   Herhangi bir ulusal veya yerel TV kanalında gösterilmiş, Bluray, DVD ve/veya VCD baskıları satışa sunulmuş, herkese açık bir şekilde sosyal medya platformlarında gösterilmiş filmler yarışmaya başvuramaz.

g)  Daha önceki yıllarda Malatya Uluslararası Film Festivali Kısa Metrajlı Film Yarışması’na başvurmuş filmlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

h)  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi’nin online başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir.

i)   Festival, filmin fragmanını ve filmden toplamda bir (1) dakikalık görüntüyü tanıtım amaçlı olarak kullanma hakkına sahiptir. Bu görüntüler üzerinde herhangi bir logo veya altyazı bulunmaması gereklidir.

j)   Ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra eser sahibi filmini herhangi bir sebep ile yarışmadan çekemez.

k)  Yarışmanın yapılabilmesi için en az 10 filmin seçilmiş olması gerekmektedir. Festival yönetimi seçim ile ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.

l)   Festival yönetimi başvuruda bulunan filmlerin listesini eser sahipleri lehine açıklamaz ya da başvuran filmler ile ilgili bilgi vermez. Sadece ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşılır.

m)Festival, sadece yarışmaya seçilen filmlere bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

n)  Yarışmada yer alan filmlerin yaratıcı ekibinden en fazla 1 (bir) kişi festivale davet edilecektir. Katılım tarihleri festival yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı davet şartlarında değişiklik yapma hakkı festival yönetimindedir. Festival yönetimi, davetlilerin yaşayabileceği sağlık problemlerinden sorumlu değildir.

o)  Gösterimler, jüri üyelerine özel veya halka açık olarak gerçekleşebilir. Gösterimler festivalin belirleyeceği seanslarda ve sinema salonunda gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar seans ve salon değişikliği talebinde bulunamazlar.

p)  Başvuru sahibi, online başvuru formunda ön seçici kurul tarafından filminin yarışma dışı gösterime önerilmesini kabul ettiği takdirde, filminin yarışma dışı programda gösterimini de kabul etmiş sayılır.

q)  Festivale başvuran filmlerin kopyaları festival arşivinde saklanacaklardır. Festival bu kopyaların ticari amaçlı kullanılmayacağını taahhüt eder.

r)   Festivale başvuru için gönderilen doküman ve materyaller festival arşivinde saklanacaktır, sahiplerine iade edilmeyecektir.

s)     Festival boyunca, filmin en fazla dört (4) seans gösterimi gerçekleştirilebilecektir.

t)     Yarışmaya başvuracak bir ortak yapımın yerli yapımcısının katılım payı en az %51 olmalıdır.

u)  Ön elemeyi geçen filmlerin;

·      İlk Başvuru esnasında doldurulan başvuru formunun,

·      Eser işletme belgesinin

·      Yönetmeliğin

·      Varsa diğer yasal sahiplerden alınmış onay yazısı

Islak imzalı fiziksel kopyaları ile,

·      Filmin gösterim kopyasını (DCP, H264 veya ProRes)

25 Kasım 2020 tarihine kadar Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi, İnönü Mah. İnönü Cad. Sanat Sokağı, Sanat Merkezi 1. Kat Yeşilyurt/Malatya adresine kargo ile göndermesi gerekmektedir. Taşıma esnasında oluşabilecek hasarlardan festival yönetimi sorumlu değildir. Kargo ücreti başvuru sahibine aittir.

v)  Filmde, Türkçe dışında diyaloglar var ise bu kısımların Türkçe altyazısının gösterim kopyasına eklenmiş olması gerekmektedir.

w) Mücbir sebeplerden, sinema salonlarında gösterimlerin yasaklanması halinde festival yönetimi yarışma programlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Başvurulardan doğabilecek haklar gelecek yıllara devredilemez. Yarışma programlarının iptali durumunda başvuru sahipleri, filmlerinin festivale ait online platformda gösterimini kendilerine iletilecek muvafakatname ile onaylayarak yarışma dışı seçkiye katılabilirler.

4.   JÜRİ VE ÖDÜLLER

a)     Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’nı değerlendirecek olan jüri, Festival Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir.

b)    Jüri Başkanı festival yönetimi tarafından atanır.

c)     Jüri en az üç (3) kişiden oluşur.

d)    Jüri üyeleri, Türkiye’den film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, sinema tarihçileri, sinema sektörünün teknik alanlarında görev yapan sinemacılar, akademisyenler veya sinemanın yararlandığı farklı sanat disiplinlerinin tanınmış isimleri olabilir.

e)     Festival yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir temsilci bulundurur. Bu temsilcinin görevi, jüriye ilgili yönetmelik maddelerini temel alarak bilgilendirmede bulunmaktır.

f)     Jüri üyeleri yarışma filmlerini festival süresi içinde, Festival Yönetimi’nce saptanan sinemalarda resmi ya da özel gösterimlerde, tek tek ya da toplu olarak izler.

g)    Jüri, akçe ödüllü En İyi Film ödülü dahil olmak üzere, hiçbir ödülü paylaştıramaz ve ödül listesinde adı geçmeyen ek bir ödül veremez. Jüri ayrıca, tüm kategorilerde ödül vermek zorundadır.

h)    Jüri, festival süresince ödüller açıklanıncaya kadar; yarışma filmleri, bu filmleri oluşturan öğelerin her biri ve ödüllerle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.

a)     Ödüller:
En İyi Kısa Film Ödülü                            10.000 TL    ve   Arslantepe Kral Tarhunza

5.   TAAHHÜT VE YETKİ

a)     10. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetimi ve organizasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

b)    Akçeli ödüllerin ödemeleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar Kültür A.Ş. tarafından yapılır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve masraf kazanan tarafa aittir.

c)     Festivalde yarışacak Kısa Metrajlı filmlere, 1.000 TL (Bin Türk Lirası) gösterim ücreti ödenir. En İyi Kısa Film ödülünü kazanan filme gösterim ücreti verilmez. Gösterim ücreti ve kazanılacak akçeli ödüller başvuru sahibine ödenecektir.

d)    Ödül kazanan filmlerin yönetmen ve/veya yapımcılarının ödül töreninde bulunmaları zorunludur. Katılım sağlanmaması durumunda akçeli ödül ödemeleri yapılmayacaktır.

e)     Başvuru sahibinin başvuru formunda imzası ile verdiği tüm yazılı bilgilerin doğru olduğu kabul edilir, bilgilerin yanıltıcı olması durumundan doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

f)     Festival Yönetimi, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

g)    Festival yönetimi, başvuru sahibi tarafından paylaşılan filme ait metinlerde, ihtiyaç duyması halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

h)    Filmin hak sahiplerinin başvuru ile birlikte yönetmelikteki tüm şartları kabul ettikleri varsayılır. Bu kişileri bilgilendirme yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Aksi halde doğabilecek hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

i)      10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’na katılan filmler, bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar.

j)      Festival yönetimi yönetmelik konusunda önceden haber vermeksizin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.