10. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ (MUFF)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 

 

A) AMAÇ

Bu yıl 10.’su düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali Kısa Metraj Film Yarışması’nın amacı, ulusal kısa metraj yapımları Malatyalılar ile buluşturmak, Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak,sinema sanatının etkileyici dili ile Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunmak, sinema sektörümüzün estetik ve teknik gelişmesine katkı sağlamaktır.

 

 

B) TARİH

10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, 10-14 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru Tarihleri 18 Ekim 2021 - 05 Kasım 2021 ’dir.

 

 

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ

Festivalin yönetimi ve organizasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasının yapılması, Festival yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

 

 

Ç) BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne katılım için 01 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan Türkiye yapımı, kurmaca, deneysel, animasyon  kısa filmler başvurabilir.
Yarışmaya süresi 20 (yirmi) dakikayı aşmayan filmler başvurabilir.
Başvuruda bulunacak yapımcı 05 Kasım 2021 tarihine kadar https://www.malatyafilmfest.org.tr/.adresinde yer alan online başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmuş olmalıdır.
Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilir.
Başka festivallere katılmış olmak başvuruya engel değildir.
Malatya Uluslararası Film Festivali’ne daha önce katılmış, başvurmuş ancak yarışmaya kabul edilmemiş filmler yarışmaya başvuramaz.
Başvurular filmin yasal sahibi olan yapımcısı tarafından yapılmalıdır. Filmin birden fazla yasal sahibi olması durumunda filmin diğer yasal sahiplerinden alınacak bir ıslak imzalı bir onay yazısı başvuru formuna eklenmelidir. Başvuruda bulunacak yapımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Film, Türkçe dışında herhangi başka bir dilde çekilmiş ise ön jüri değerlendirme kopyalarında Türkçe altyazı olmak zorundadır.
Festival Yönetimi, filmden 1 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
Ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra eser sahibi filmini herhangi bir sebep ile yarışmadan çekemez.
Ön jüri tarafından izlenerek yarışmaya uygun görülen filmler, festival basın toplantısında ve aynı gün festivalin resmi web sitesinden duyurulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçemeyen film sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, ön değerlendirmeyi geçemedikleri bilgisi verilmeyecektir.
Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekibinden 1 (bir) temsilci festivale davet edilecektir.
Filmler jüri üyelerine ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.
Yarışma dışı gösterim programına alınan filmlerin ekibinin (yönetmen, senarist, oyuncu vs.) festivale daveti festival yönetimine bağlıdır. Festival yönetimi gerekli gördüğü takdirde davet edebilir ya da etmeyebilir.
Proje sahibi online başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder.. Başvuru aşamasında herhangi bir basılı materyal kabul edilmeyecek, istenen bilgiler yalnızca web sitesi üzerinden başvuru ile kabul edilecektir. Festival yönetimi tarafından talep edildiği takdirde gerekli materyaller filmin sahibi tarafından festivale posta yoluyla ulaştırılacaktır. Eksik, yanlış bilgi ve belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
İstenen belgeler eksiksiz olarak festivale ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle istenen belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.
 
     E) SEÇİM VE KATILIM

 

Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin seçilmiş olması gerekmektedir. Festival yönetimi seçim ile ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
Başvuru sahibinin başvuru formunda imzasıyla vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince doğru kabul edilir. Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
Festival boyunca, filmin en fazla dört (4) seans gösterimi gerçekleştirilebilecektir.
Festivalde yapılacak Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması gösterimleri için telif, katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
Filmler, festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, festival yönetimi, eser sahibi ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi film yapımcısının sorumluluğundadır.
 
 

 

      F)  ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

 

1.Ödüller Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ana jürisi tarafından belirlenir.
2. Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:
En İyi Kısa Film     15.000 TL   +         Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi 2. Kısa Film 10.000 TL   +         Arslantepe Kral Tarhunza

En İyi 3. Kısa Film 7.500 TL    +          Arslantepe Kral Tarhunza


3. Jüri gerekli gördüğü durumlarda ‘Jüri Özel Ödülü’ adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla filmin artistik ya da teknik dallarından birine özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü bir tek yapıta ya da bir kişiye verilir.
4. Aslantepe Kral Tarhunza festivale katılan filmin temsilcisine verilir. Ancak para ödülü, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.
5. Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödül verilmez.
6. Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından en geç festival bitiminden 6 ay sonra ödenir.

 

 

 

 

   G) JÜRİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Metraj  Film Yarışmasını değerlendirecek olan ön ve ana  jüri, Festival Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir. Jüri’yi Festival Yönetimi oluşturur. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. Jüri üyeleri yönetmelikteki tüm maddelere uymayı taahhüt eder.
Ana jürinin değerlendirmesine sunulacak aday filmleri, festival yönetimi tarafından belirlenmiş ön jüri seçer.
Ön ve ana jüri sayısını festival kurulu belirler.
Ana Jüri üyelerinin adları festival basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulur.
Festival yönetimi jüri üyelerini festival yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı kişiler arasından seçer. Festival yönetimi ön jüriyi açıklamak zorunda değildir.
Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
Ana jüri başkanı festival yönetimince belirlenir. Festival yönetimi jüri başkanı belirlemediği takdirde jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden birini de başkan olarak seçebilir.
Jüri üyeleri filmin sanatsal niteliklerini göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve teknik olarak zenginliği kriter olarak ele alınmaz.
Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir.
Ana jüri festival yönetiminin onayı dışında ödül vermeme, ödülleri paylaştırma ya da yeni bir kategoride ödül koyma yönünde bir karar alamaz.
Jüri, festival süresince ödüller açıklanıncaya kadar; yarışma filmleri, bu filmleri oluşturan öğelerin her biri ve ödüllerle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.
Programda yer alacak filmler, yapılan başvurular arasından Festival Seçici Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda belirlenir. Festival Seçici Kurulu değerlendirme sonucunu festival programı açıklanana kadar saklı tutmakla yükümlüdür. Programa alınacak filmlere dair son karar festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
Ana jürinin yargısı kesindir.
 
 

 

 

H)  TAAHHÜT VE YETKİ

10. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetimi ve organizasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi  tarafından yürütülmektedir.
Başvuru sahibinin başvuru formunda imzası ile verdiği tüm yazılı bilgilerin doğru olduğu kabul edilir, bilgilerin yanıltıcı olması durumundan doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Festival yönetimi, başvuru sahibi tarafından paylaşılan filme ait metinlerde, ihtiyaç duyması halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na katılan filmler, bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar. Aksi halde doğabilecek hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Festival yönetimi yönetmelik konusunda önceden haber vermeksizin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar
Bu yönetmelik festival yönetiminin onayıyla 18 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 

 

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler;

Filmin şifreli online izleme linki (festival başvuru süresince aktif olmalıdır.)
Filmden en az 5 adet minimum 1920 x 1080 300 dpi çözünürlükte fotoğraf
Filmin en fazla 100 kelimelik sinopsis (Türkçe, İngilizce)
Filmin altyazısız, minimum 1080p çözünürlükte, yüksek bit değerine sahip, h264 formatında fragmanı
Filmin künyesi
Yönetmenin en fazla 100 kelimelik biyografisi (Türkçe, İngilizce)
Yönetmenin filmografisi (Türkçe, İngilizce)
Yönetmenin Fotoğrafı (Yüksek çözünürlükte)
Filmin İngilizce diyalog listesi (SRT)
 

MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ KOORDİNASYON MERKEZİ

 

E-Posta: kisayarisma@malatyafilmfest.org.tr

 

Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi Sanat Sokağı Sanat Merkezi Yeşilyurt/Malatya