10. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ
10. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın amacı, belgesel filmin önemini vurgulamak, ülkemizde belgesel sinemanın gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

B) TARİH
10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Belgesel Uzun Metraj Film Yarışması, 10-14 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru Tarihleri 18 Ekim 2021 - 05 Kasım 2021 ’dir.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
Festivalin yönetimi ve organizasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Ulusal Belgesel Film Yarışmasının yapılması, Festival yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

D) BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yarışmaya, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne katılım için 01 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan Türkiye yapımı, belgesel filmler başvurabilir.
2. Başvurular filmin yasal sahibi olan yapımcısı tarafından yapılmalıdır. Filmin birden fazla yasal sahibi olması durumunda filmin diğer yasal sahiplerinden alınacak bir ıslak imzalı bir onay yazısı başvuru formuna eklenmelidir. Başvuruda bulunacak yapımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Yarışmacılar birden fazla film ile başvuru yapabilirler.
3. Başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak katılıma engel değildir.
4. Daha önceki yıllarda Malatya Uluslararası Film Festivali’ne başvurmuş filmlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5. Herhangi bir ulusal veya yerel TV kanalında gösterilmiş, Bluray, DVD baskıları satışa sunulmuş, Pay TV kanalları, dijital platformlar ve Video On Demand mecralarında gösterilmiş veya satılmış filmler yarışmaya başvuramaz.
6. Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen, TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan filmler belgesel kategorisinde değerlendirilmez.
7. Festival boyunca, filmin en fazla dört (4) seans gösterimi gerçekleştirilebilecektir.
8. Yarışmaya katılan belgesel filmler, herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
9. Yarışmaya başvuracak bir ortak yapımın yerli yapımcısının katılım payı en az %51 olmalıdır.
10. Değerlendirme için gönderilen online izleme linkinde ve gösterim kopyasında, filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Türkçe ve İngilizce altyazı olması zorunludur.
11. Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının ve değerlendirme için gönderilen online izleme linklerindeki kopyaların İngilizce altyazılı olması zorunludur.
12. Yarışmaya, 30 dakikanın üzerindeki belgesel filmler katılabilir.

E) SEÇİM VE KATILIM

1. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin seçilmiş olması gerekmektedir. Festival yönetimi seçim ile ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
2. Festival yönetimi başvuruda bulunan filmlerin listesini eser sahipleri lehine açıklamaz ya da başvuran filmler ile ilgili bilgi vermez. Sadece ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşılır.
3. Ön elemeyi geçen filmlerin listesi kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra eser sahibi filmini herhangi bir sebep ile yarışmadan çekemez.
4. Festival, sadece yarışmaya seçilen filmlere bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.
5. Festival, filmin fragmanını ve filmden toplamda 3 dakikalık görüntüyü tanıtım amaçlı olarak kullanma hakkına sahiptir. Bu görüntüler üzerinde herhangi bir logo veya altyazı bulunmaması gereklidir.
6. Ön elemeyi geçen filmlerin yarışmaya katılım süreçlerinin tamamlanması için;
• İlk başvuru esnasında doldurulan online başvuru formunun,
• Eser işletme belgesinin,
• Yönetmeliğin,
• Varsa diğer yasal sahiplerden alınmış onay yazısının ıslak imzalı fiziksel kopyalarını
. DCP Kopyası
. Üç (3) adet 70x100 boyutunda afişi
“Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi, İnönü Mah. İnönü Cad. Sanat Sokağı, Sanat Merkezi yeşilyurt/Malatya” adresine 1 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 17:00’a kadar kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. DCP kopyalar ve afişler festivale, üzerlerinde filmin adı okunabilir bir şekilde, darbelere karşı korumalı kutularında yollanmalıdır. Taşıma esnasında oluşabilecek hasarlardan festival yönetimi sorumlu değildir. Kargo ücreti başvuru sahibine aittir.
7. Filmde, Türkçe dışında diyaloglar var ise bu kısımların Türkçe altyazısının DCP’ye eklenmiş olması gerekmektedir.
8. Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının İngilizce altyazılı olması zorunludur.
9. Gösterimler, jüri üyelerine özel veya halka açık olarak gerçekleşebilir. Gösterimler festivalin belirleyeceği seanslarda ve sinema salonunda gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar seans ve salon değişikliği talebinde bulunamazlar.
10. Ulusal Belgesel Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
11. Festival Seçici Kurulu tarafından yarışmaya uygun görülen filmler, festival basın toplantısında ve aynı gün festivalin resmi web sitesinden duyurulacaktır.
12. Yarışmada yer alan filmlerin yaratıcı ekibinden en fazla 1 (bir) kişi festivale davet edilecektir. Katılım tarihleri festival yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı davet şartlarında değişiklik yapma hakkı festival yönetimindedir. Festival yönetimi, davetlilerin yaşayabileceği sağlık problemlerinden sorumlu değildir.
13. Mücbir sebeplerden dolayı, sinema salonlarında gösterimlerin yasaklanması halinde festival yönetimi yarışma programlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Başvurulardan doğabilecek haklar gelecek yıllara devredilemez.

F) JÜRİ VE ÖDÜLLER
1. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışmasını değerlendirecek olan jüri, Festival Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir. Jüri’yi Festival Yönetimi oluşturur. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. Jüri üyeleri yönetmelikteki tüm maddelere uymayı taahhüt eder.
2. Jüri Başkanı festival yönetimi tarafından atanır.
3. Jüri en az üç (3) kişiden oluşur.
4. Ön ve Ana Jüri üyeleri, film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, sinema tarihçileri, sinema sektörünün teknik alanlarında görev yapan sinemacılar, akademisyenler veya sinemanın yararlandığı farklı sanat disiplinlerinin tanınmış isimleri olabilir. Festival yönetimi ön jüriyi açıklamak zorunda değildir.
5. Festival yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir temsilci bulundurur. Bu temsilcinin görevi, jüriye ilgili yönetmelik maddelerini temel alarak bilgilendirmede bulunmaktır.
6. Jüri üyeleri yarışma filmlerini festival süresi içinde, Festival Yönetimi’nce saptanan sinemalarda resmi ya da özel gösterimlerde, tek tek ya da toplu olarak izler.
7. Jüri, para ödüllü En İyi Film ödülü dahil olmak üzere, hiçbir ödülü paylaştıramaz ve ödül listesinde adı geçmeyen ek bir ödül veremez.
8. Jüri, “Jüri Özel Ödülü” adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla filmin artistik ya da teknik dallarından birine özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü bir tek yapıta ya da bir kişiye verilecektir.
9. Programda yer alacak filmler, yapılan başvurular arasından Festival Seçici Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda belirlenir. Festival Seçici Kurulu değerlendirme sonucunu festival programı açıklanana kadar saklı tutmakla yükümlüdür. Programa alınacak filmlere dair son karar festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
10. Jüri, festival süresince ödüller açıklanıncaya kadar; yarışma filmleri, bu filmleri oluşturan öğelerin her biri ve ödüllerle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.

11. Ödüller:
En İyi Belgesel Film 30.000 TL + Arslantepe Kral Tarhunza

12. En İyi Film Ödülü filmin yapımcısına verilir.
13. Arslantepe Kral Tarhunza ödülü festivale katılan filmin ya da sanatçıların temsilcilerine verilir. Ancak para ödülü, gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.
14. Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermekle yükümlüdür.. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödülü verilmez.

G) TAŞIMA VE SİGORTA
1. Yarışmaya katılan filmlerin festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderimine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival yönetimi sorumludur.
2. Sigorta, filmlerin DCP’lerinin, festival komitesince teslim alındığı andan festivalin sona ermesine müteakip bu filmlerin sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında, söz konusu filmlerin şehir içinde bir yerden başka bir yere taşınması şartını kapsar.
3. Kopyaların geliş dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film ancak kopyanın kaynağına teslim ediliyorsa festival tarafından karşılanır. Eğer filmin kopyası başka bir festivalle paylaşılacak ise sadece tek yön navlun festival tarafından karşılanır.
4. Filmlerin DCP’leri, festival bitimini izleyen en geç 3 hafta içinde gönderilir. Kopyaların teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan festival yönetimi sorumlu değildir.

H) TAAHHÜT VE YETKİ
1. 10. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetimi ve organizasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.
2. Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından festivali takip eden 6 ay içerisinde ödenir.
3. Festivalde yapılacak Ulusal Belgesel Film Yarışması gösterimleri için telif, katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
4. Festival Yönetimi, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
5. Başvuru sahibinin başvuru formunda imzası ile verdiği tüm yazılı bilgilerin doğru olduğu kabul edilir, bilgilerin yanıltıcı olması durumundan doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
6. Festival yönetimi, başvuru sahibi tarafından paylaşılan filme ait metinlerde, ihtiyaç duyması halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. 10. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması’na katılan filmler, bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar.Aksi halde doğabilecek hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.
8. Festival yönetimi yönetmelik konusunda önceden haber vermeksizin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
9. Bu yönetmelik festival yönetiminin onayıyla 18 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Malatya Uluslararası Film Festivali Yönetim Merkezi
Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Sanat Sokağı, Sanat Merkezi Kat: 1 Yeşilyurt/Malatya
E-Posta: belgeselyarisma@malatyafilmfest.org.tr