FESTİVALE KALAN SÜRE :
53 Gün
23 Saat
33 Dakika
41 Saniye
Follow us on:

Festival Onursal Başkanı

Festival Onursal Başkanı

Aydın BARUŞ
Malatya Valisi
Festival Onursal Başkanı

İnsanın hayatını anlamlı hale getiren temel uğraşılardan biri olan sanat, aynı zamanda temel yaşam değerlerinin insanlar ve toplumlar arasında paylaşımını sağlayarak ortak bir anlayış oluşturması bakımından da önemli bir rol oynamaktadır.

Yedinci sanat olarak nitelenen sinema, görsel ve işitsel enstrümanlar vasıtasıyla insanların duygu ve düşünceleri üzerindeki etkisi nedeniyle günümüzde en fazla ilgi gören sanat alanlarından biri olmuştur. Beyazperdeye yansıyan görüntü, işittiğimiz müzik ve filmlerde rol alan aktörlerin dile getirdiği fikirler düşünce ve duygu dünyamız üzerinde derin izlenimler bırakmaktadır.

Sanatkarın hayatı anlamlandırabilme ve yaşamın değişik alanlarına dikkat çekme çabası sinema vasıtasıyla beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Bu anlamda beyaz perde, insan yaşamını farklı açılardan yansıtan ve onun çarpıcı yönlerini gözler önüne seren bir ayna görevi görmektedir. Toplumsal hayat sürecinde ciddiyeti yeterince algılanamayan ya da dikkatlerden kaçabilen pek çok soruna dikkat çekilmesi ve bu problemlerin çözümüne yönelik ortak bir anlayışın oluşturulması bakımından sinema filmleri önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Bir toplumun sahip olduğu yaşam anlayışını ve kültür değerlerini dünyaya anlatma ve tanıtma bakımından da sinemanın uluslararası anlamda ciddi bir rol oynadığına şahit olmaktayız. Film festivallerinin, sinemanın bu özelliğinden yararlanarak bu etkileşim sürecine önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Malatya Uluslararası Film Festivali Ülkemizde düzenlenen en önemli film festivalleri arasında yer almaktadır. Festival, Sinemaya olan ilginin arttırılması, sinema sanatçılarının özgün eserlerinin kamuoyu gündemine tanıtılması, Malatya insanının sinema sanatıyla yakından tanışması ve özellikle gençlerin bu sanata olan merakının uyandırılması ve bu konuda yeni yeteneklerin ortaya çıkarılması bakımından çok önemli işlevleri yerine getirmektedir.

Malatya Uluslararası Film Festivali, İlimizin tanıtımına katkı sağlamasının yanında, Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Malatya’nın eşsiz kültür değerlerinin Türkiye’ye ve dünyaya anlatılmasında da önemli rol oynamaktadır.

2021 Malatya Uluslararası Film Festivali’nin, bu değerlerin en önemlilerinden olan ve 2021 yılı içesinde Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Arslantepe Ören Yeri’nin dünya medeniyet tarihi için önemine dikkat çekmesi yönünden Malatya’nın uluslararası arenada isminin duyulmasına önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.

10. Malatya Uluslararası Film Festivalinin Malatya’mıza, Ülkemize, sanat camiasına ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyor, festivalin düzenlenmesinde rol alan ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.