Follow us on:

Festival Onursal Başkanı

Festival Onursal Başkanı

Aydın BARUŞ
Malatya Valisi
Fesitval Onursal Başkanı
Sanat, düşüncesiyle var olan insanın duygusal yönünün ve hayal gücünün dışa yansımasını ve diğer insanlarla paylaşılmasını sağlayan bir uğraştır.

Sanata, sanatçıya layık oldukları değerin verilmesi ve gençlerimizin sanat eğitimlerine özen gösterilmesi toplumsal geleceğimizin sağlıklı olarak kurulması bakımından son derece önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü bu önemi veciz bir şekilde ifade etmektedir.

Diğer sanat dallarından farklı olarak, neredeyse sanatın bütün alanlarından istifade eden sinema, işlenen olguyu izleyicilere birebir hissettirebilen yönüyle sanatın sayısız rengi arasında kendisine istisnai bir yer bulmaktadır. Sinema, düşüncesi, inancı, rengi, dili ne olursa olsun insanları aynı temelde birleştirebilmekte, bu yönüyle de insanlık için ortak bir dilin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Sinema vasıtasıyla insanın bizzat kendisi ve hayatı anlamlandırabilme çabası beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Dolayısıyla beyaz perde, insan yaşamını bütün netliğiyle gözler önüne seren bir ayna görevi görmektedir. Bu nedenle, sosyal hayat sürecinde ciddiyeti yeterince algılanamayan ya da dikkatlerden kaçabilen pek çok problemin tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik ortak düşünce oluşturulması noktasında sinemanın hayati bir görev üstlendiğini söylemek yerinde olacaktır.
Malatya Uluslararası Film Festivali Ülkemizde düzenlenen en önemli festivaller arasında yer alma

tadır. Festival, sinemaya olan ilginin artırılması, sinema sanatçılarının özgün eserlerinin kamuoyu gündemine tanıtılması, Malatya insanının sinema sanatıyla yakından tanışması ve özellikle gençlerin bu sanata olan merakının uyandırılması ve bu konuda yeni yeteneklerin ortaya çıkarılması bakımından çok önemli işlevleri yerine getirmektedir.

Festival süresince, beyaz perdenin sihirli atmosferinde kendi yaşantısından kesitler görme imkânı bulacak olan izleyicilerimizin, hayatı daha iyi anlamlandırabileceği ne, geleceğe yönelik daha güveni adımlar atabileceğine ve böylece müstakbel yaşantısına çok daha isabetli bir şekilde yön verebileceğine inanıyorum.

9.Malatya Uluslararası Film Festivalinin Malatya’mıza, Ülkemize, sanat camiasına ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum.